Gigantavtale med Forsvaret

Forsvaret har inngått en avtale med Wireless Communication verdt 208 millioner kroner.

Norske Wireless Communication har fått en rammeavtale om å levere radioutstyr for 208 millioner kroner til Forsvaret.
Norske Wireless Communication har fått en rammeavtale om å levere radioutstyr for 208 millioner kroner til Forsvaret. (Bilde: Edvin Wiggen Dahl / Forsvaret)

Forsvaret har inngått en avtale med Wireless Communication verdt 208 millioner kroner.

I en pressemelding skriver Wireless Communication at de fikk rammeavtalen for leveranse av digital mobilradio (DMR) til forsvarssektoren etter en omfattende anbudsprosess.

Trygg leverandør

Avtalen, som har en ramme på 208 millioner kroner, er den hittil største avtalen som er blitt gjort av Forsvaret på kommersielt radiokommunikasjonsutstyr, ifølge Forsvaret.

Daglig leder Ronny Ledang i Wireless Communication sammen med Eiliv Ofigsbø i Forsvarsmateriell under signering av avtalen. (I en tidligere versjon av artikkelen kom vi i skade for å navngi Ofigsbø som Håvar Knutsen.)

– Wireless' tilbud inneholdt anerkjente produkter og tjenester som i sum scoret best på pris og kvalitet. Deretter er det også betryggende at Wireless har lang erfaring som leverandør av kommunikasjonsløsninger til Forsvaret og vet hvilke forventninger som møter dem. Det gir en trygghet for at de kan innfri Forsvarets behov for denne type materiell og tjenester også videre inn i fremtiden, forteller Håvar Knutsen, som er teknisk prosjektkoordinator i avdelingen Forsvarsmateriell IKT-kapasiteter.

Kompetent innkjøper

– Vi er meget stolte av å bli valgt som leverandør til det norske Forsvaret. De er svært kompetente og innovative i sin tankegang, og stiller store krav til produkter og leverandører. Vi ser frem til å jobbe tett med forsvarssektoren for å utvikle gode løsninger til dem i fremtiden, sier Ronny Ledang, daglig Leder i Wireless Communication i den samme pressemeldingen.

Forsvarsmateriell har ansvar for å utruste Forsvaret med relevant og tidsriktig materiell for å bidra til økt operativ evne. Alt fra soldatens personlige bekledning til stridsvogner, ubåter, kampfly og teknologiske løsninger. Det er deres jobb å gi råd og foreta investeringer, og de forvalter materiellet i hele levetiden for å ivareta ytelse, teknisk tilgjengelighet og sikkerhet i henhold til lover, regler og øvrige krav.

(I ettertid har Forsvarsmateriell bedt Inside Telecom om å slette et sitat fra artikkelen, fordi det ifølge dem ikke stemte med det som faktisk er blitt sagt. Sitatet som er slettet kom med i pressemeldingen som ble sendt oss på grunn av en feil. Sitatet hadde følgende ordlyd: – De nye, digitale standardene gir oss unike muligheter, og Forsvaret ser på denne leveransen som et viktig steg inn i en mer digital verden. Denne overgangen åpner for bedre ressursutnyttelse av kapasiteter, muliggjøring av posisjonering som bedrer styrkedisponering, bedre frekvensutnyttelse, og funksjonaliteter som totalt sett bedrer mulighetene for kommando og kontroll. Redaksjonen)

Forsiden akkurat nå

Til toppen