Gigabit trådløst i stua

Selv om neste generasjon Wi-Fi-nett med 300 megabit/s ikke er ferdig definert, er en gruppe under IEEE allerede i gang med å definere en etterfølger som kan gi 1 GB/s hastighet.

Med tanke på den svært tidkrevende og smertefulle prosessen med å få fram en standard for IEEE 802.11n er det helt sikkert fornuftig å starte arbeidet med etterfølgeren nå. N-standarden er bare kommet i en kladdeversjon, kalt Draft-N, men er såpass omforent at det lenge har vært utstyr på markedet som benytter teknologien. Nye frekvenser i bruk For å nå enda høyere hastigheter er en arbeidsgruppe med navnet ”Very High Througput” under IEEE i gang med å definere den nye standar

Forsiden akkurat nå

Til toppen