Garantist mot profittstyrt fjernsynsindustri

Et nasjonalt, digitalt kringkastingsnett er et viktig instrument mot en globalisert og profittstyrt fjernsynsindustri, hevder adm. dir. for Norges Televisjon, Tor Fuglevik i et innlegg i Dagens Næringsliv. Her redegjør han for fordelene ved å bygge ut et digitalt bakkenett og går gjennom motstandernes argumenter og kommer md et krast angrep på professor Rolf Høyer ved Handelshøyskolen BI.

Sammen med forskeren Egil Bakke får Høyer på pukkelen for å forsyne offentligheten med en ”stadig mer utilslørt, reaksjonær og lett gjennomskuelig populisme over for allmennkringkastere generelt og etter hvert NTV spesielt.” skriver Fuglevik blant annet og hevder atdette skjer under dekke av ”empiri og forskning.” For øvrig legger Fuglevik vekt på det han ser som de nasjonsbyggende virkningene av et digitalt bakkenett hvor NTV, som eies av TV2 og NRK i fellesskap, står for progr

Forsiden akkurat nå

Til toppen