Går ”bredbåndsnorge” baklengs inn i fremtiden?

Først og fremst må det stilles krav og/eller stimuleres til at fibernett som direkte eller indirekte bygges og eies for statlige, kommunale og fylkeskommunale midler må gjøres tilgjengelig for alle innholds- tjenestetilbydere som vil tilby sine produkter og tjenester hjem til alle, skriver Morten Braarud, daglig leder Norsk Bynettforening, i denne kommentaren, hvor han også oppsummerer debatten om åpne nett.

Bjørn Veseth
21. nov. 2008 - 00:00

Det er en glede å observere at debatten om bredbåndsfremtiden i Norge nå tiltar i kraft og engasjement Jeg tolker engasjementet og interessen fra ulike hold dit hen at bredbånd er et sentralt nøkkeltema som direkte berører vår livssituasjon, velstand og vekstmuligheter

Les mer om: