Fritt frem for eiendomsskatt

Alt teleutstyr skal omfattes av eiendomsskatt. Dette har Høyesterett bestemt i to nylige dommer som får stor prinsippiell betydning for telekom-bransjen.

Telenor Telecom Solutions tapte saken mot Modum kommune om eiendomsskatt på telenettet i kommunen. Saken gjaldt omfanget at skatteplikt på eiendeler tilknyttet Telenors telenett i Modum. Ledninger og DSLAMer beskattes Telenor hadde anket til Høyesterett fordi selskapet mente at elektronisk utstyr enkelt kan flyttes og har kort levetid. Ledninger og kabler må sees som løsøre og er ikke integrert i noen fast eiendom eller noe fast anlegg på en slik måte som er en forutsetning for skatte

Forsiden akkurat nå

Til toppen