Frihet til folket

”Tjenestefrihet til folket” er et av slagordene til Bynettforeningen og også tittelen på et seminar den arrangerer på Gardermoen 11. januar. Det stiller foredragsholdere av høy klasse både fra Nederland, Sverige og Norge.

Diskusjonen om åpne og lukkete nett, nettnøytralitet og tjenestenivå blir stadig mer aktuell. I den norske Bynettforeningen er Agder Energi, Troms Kraft, Hafslund, Digitale Gardermoen og Salten Bredbånd sentrale deltakere.  De har nå trommet sammen til et seminar på Gardermoen med et variert og godt program selv om vinklingen konsekvent er positiv til åpne nett. Sterke navn Blant de mest sentrale foredragsholderne finner vi Tormod Hermansen, styreformann i Bredbåndsalliansen og Ban

Forsiden akkurat nå

Til toppen