- Fremføring av bredbånd ikke effektiv nok

Fremføringsveiene for bredbånd i Norge er ikke effektive nok, innrømmer samferdselsminister Torild Skogsholm. Hun vil se nærmere på anbefalingene i Teleplans rapport, hvor det advares mot at kommunale avgifter på bruk av offentlig grunn for teleanlegg kan sinke bredbåndsutrullingen.

- Bredbånd er en viktig forutsetning for nyskapende næringsliv og god offentlig sektor i hele landet. For å kunne tilby hele landet bredbåndstjenester, er de som bygger ut teleinfrastruktur avhengige av framføringsveier. Dersom ikke tilgangen til framføringsveier er effektiv og rimelig, vil tilbudet av bredbåndstjenester bli forvansket og forsinket, sier samferdselsminister Torild Skogsholm. Rapportene fra Teleplan er en oppfølging av rapporten om framføringsveier for telenett, som SD f

Forsiden akkurat nå

Til toppen