Frekvenser på bestilling

Mobil-nestor Torleiv Maseng og andre i radiomiljøet ønsker at frekvenser skal tildeles dynamisk når og der du trenger det. Post- og teletilsynet ønsker å dykke inn i temaet, men mangler kompetanse.

– På lang sikt tror jeg at alle som eier frekvenser og som ønsker å benytte frekvenser vil tjene på et regulatorisk regime som bygger på dynamisk frekvenstildeling og kognitiv radio. Rent samfunnsmessig handler dette om å utnytte frekvensressursene bedre, sier forskningsleder Torleiv Maseng ved Forsvarets Forskningsinstitutt.

Les mer om: