Hva skal mobiloperatørene betale i frekvensavgifter i framtida? Det utredes nå av Nkom, som helt sikkert vil få mange synspunkter fra bransjen. Bildet er fra montasjearbeid i ei mobilmast hos Telenor Danmark.

Frekvensavgift under lupen

Mobiloperatørene betaler ca. 240 millioner kroner per år for å få lov til å benytte frekvensene. Nå vil Nkom finne ut om dette gir en effektiv utnyttelse av naturressursen.

For 17 år siden, i 1998, ble det bestemt at mobiloperatørene skulle betale én million kroner i avgift per MHz de disponerer til offentlig mobilkommunikasjon. Denne avgiftsordningen har seinere blitt videreført med indeksregulerte priser, slik at operatørene i dag betaler mellom 1,2 og 1,38 millioner kroner per MHz de har til disposisjon – unntatt i 2,6 GHz-båndet, til sammen 237,5 millioner kroner, om vi har tastet rett på kalkulatoren.

Frekvensavgiftene gir noen litt snodige utslag, eksempelvis har Telenor hånd om 20 MHz mer ressurser i 2,6 GHz-båndet enn Netcom/Teliasonera, og 40 MHz mer enn Ice i samme frekvensbånd. Det tilsvarer 25,5 og 51 millioner mer i avgifter om prisen hadde vært den samme som for 2100 MHz-båndet.

Kort sagt gir dagens frekvensavgifter en noe skjev belastning mellom operatørene. Et viktigere spørsmål som helt sikkert kommer opp i debatten, er om frekvensavgiften bør øremerkes utbygging av infrastruktur, altså på en eller annen måte pløyes tilbake til nettverkene.

Forsiden akkurat nå

Til toppen