Frekvensauksjonen:

Med kognitiv radio kan nye aktører utnytte lokalt ledige frekvenser til å gi deg mobilt bredbånd. Resultatet skal bli mer effektiv utnyttelse av spektrum. (Bilde: iStockphoto/gaspr13)

Konkurranse i egne frekvenser

Reglene for auksjonen legger opp til at vinneren av en frekvensblokk vil kunne møte konkurranse i sine egne frekvenser fra aktører med kognitiv radio.

Reglene for frekvensauksjonen er nå på høring fram til 31. september. Inkludert i høringen er Post- og teletilsynets (PT) utkast til spektrumstillatelser for de ulike båndene. Det er her vi finner en helt ny formulering som åpner for framtidig innføring av såkalt kognitiv radio: «For å sikre en effektiv utnyttelse av frekvensressursene vil det kunne bli aktuelt å tillate sekundærbruk av de samme frekvensene. Det betyr at andre aktører kan få tilgang til det tildelte spektrumet på

Forsiden akkurat nå

Til toppen