Frekvensauksjonen blir i desember

Auksjonsstart for 800-, 900- og 1800 MHz-frekvensene blir 2. desember. Men Post- og teletilsynet advarer om mulige forsinkelser.

Post- og teletilsynet regner med å kunne sette i gang trippelauksjonen 2. desember. Samtidig advares det mot forskyvninger i fremdriftsplanen som i siste instans vil kunne føre til at datoen endres. Høringsfrist i september Fremdriftsplanen fra Post- og teletilsynet ser slik ut: 19. juni: Utredning om auksjonsformat oversendes Samferdselsdepartementet for godkjenning. 19. august: Utkast til auksjonsregler sendes på høring. 30. september: Frist for høringsinnspill. 28. oktober: Pub

Forsiden akkurat nå

Til toppen