Fra kart til mobil navigasjon

Hver åttende spurte i en internasjonal undersøkelse Nokia ha gjort sier de bruker mobiltelefonen som sitt fremste navigasjonsverktøy. En av fire sier at mobilen og online  kartressurser hjelper dem å finne frem.

GPS og lignende verktøy blir stadig mer vanlig i mobiltelefoner. Både mobilprodusenter og nettaktører som Google vil hjelpe folk å finne frem uten å ty til kart eller lokalkjente. Fem verste Nokia, som utvikler de avanserte navigasjonstjenstene Maps  og Walks, har nylig spurt 12 500 personer i 13 land hvordan de finne  veien. Svarene varierer enormt fra land til land. Men det er generell enighet opm at de fem storbyene som det er vanskeligst å finne frem i er, i rekkefølge av vanske

Forsiden akkurat nå

Til toppen