Forvirring omkring reklamasjonsdom

Snaue to uker etter at Høyesterett fastsatte reklamasjonstiden på mobiltelefoner til fem år, hersker det uenighet og forvirring om hva dommen innebærer. – Bransjen bedriver bevisst tåkelegging, sier advokat Silje Nesteng Andresen.

Advokat Silje Nesteng Andresen jobber for Help forsikring, selskapet som førte saken på vegne av en privatkunde. Saken dreide seg i utgangspunktet om en Nokia-telefon som sluttet å virke etter to år og tre måneder. Hun mener motparten, Elektronikkbransjen (som førte saken på vegne av Nokia), bevisst søker å vanskeliggjøre og komplisere dommen i Høyesterett. Tre, fire eller fem? – Det er åpenbart i bransjens interesse å fremstille dommen som vanskelig å forstå seg på, fastsl

Forsiden akkurat nå

Til toppen