Forvirring omkring reklamasjonsdom

Snaue to uker etter at Høyesterett fastsatte reklamasjonstiden på mobiltelefoner til fem år, hersker det uenighet og forvirring om hva dommen innebærer. – Bransjen bedriver bevisst tåkelegging, sier advokat Silje Nesteng Andresen.

Advokat Silje Nesteng Andresen jobber for Help forsikring, selskapet som førte saken på vegne av en privatkunde

Les mer om: