MOBIL

Forsvaret vil kombinere sivil og militær mobiltrafikk

Telenor og Telia har utviklet prototyper på nye simkort som kan løse Forsvarets dilemma.

Radioarkitekt Kennet Nomeland i Forsvarsmateriell fortalte om ulike samarbeid under Mobil agenda.
Radioarkitekt Kennet Nomeland i Forsvarsmateriell fortalte om ulike samarbeid under Mobil agenda. Foto: Sebastian Storvik

I dag må ansatte i Forsvaret bruke dedikerte mobiltelefoner til gradert informasjon. Fremover vil man derimot i større grad se at kommersielle mobiltelefoner blir godkjent for lavgradert trafikk (opp til begrenset.)

– Hos våre allierte ser vi at kommersielle smarttelefoner som Iphone og Samsung Knox benyttes til lavgradert kommunikasjon på ende-til-ende-krypterte samhandlingstjenester som for eksempel tale. Det er kombinasjonen av god sikkerhetsarkitektur i nye smartmobiler og sikkerheten man kan oppnå på applikasjonsnivå med separasjon og krypteringsmekanismer, som gjør dette mulig nå, sier radioarkitekt Kennet Nomeland i Forsvarsmateriell.

Les mer om: