Forskningsmidler til ProCaptura og Norspace

ProCaptura med sitt prosjekt "Datafangst av kartinformasjon fra digitale luftbilder" og Norspace med prosjektet "Kritiske SAW Komponenter på Høye Frekvenser"er blant bedriftene som har fått tildelt BIP-midler fra Forskningsrådets Brukerstyrte Innovasjonsarena (BIA).

Forskningsmidler til ProCaptura og Norspace

ProCaptura med sitt prosjekt "Datafangst av kartinformasjon fra digitale luftbilder" og Norspace med prosjektet "Kritiske SAW Komponenter på Høye Frekvenser"er blant bedriftene som har fått tildelt BIP-midler fra Forskningsrådets Brukerstyrte Innovasjonsarena (BIA).

Forsiden akkurat nå

Til toppen