Debatt

Forskning viktigere enn før

Norges inntekter fra oljevirksomheten får en kortere tidshorisont enn tidligere antatt som en følge av jakten på løsninger på klimaproblemene til en klode i ferd med å bli langtidsstekt. Det øker behovet for nye inntektskilder og dermed behov for satsing på skole og forskning, skriver fagredaktør Håvard Fossen.

Det er neppe noen overraskelse at en skribent i et teletidsskrift mener at ett av de områdene Norge bør sikte på å bli best på, er teknologi rundt kommunikasjon i framtida. Jeg er på ingen måte alene om dette synet. En rekke aktører, enten de befinner seg på forskningsinstituttene, Universitetene eller i bransjen har de siste årene hevdet samme syn, et syn vi gjerne målbærer videre. En del av denne debatten vil Teleavisen Inside Telecom ta med om bord på Telecruiset i mai, en diskus

Forsiden akkurat nå

Til toppen