Forskerpris for ad-hoc krisenett

Professor Petri Mähönen har fått Telenors nordiske forskningspris for bidrag til en løsning som kan knytte sammen forskjellige trådløse nett for å håndtere  en krisesituasjon.  

Her er noen av sakene du kan lese på Ekstra i dag:

Til toppen