MOBIL

Fornøyd med nettnøytraliteten i Norge

Nkom skriver i årsrapporten om nettnøytralitet i 2018 at de vil følge nøye med på nulltaksering og mangelfull spesifisering av hastighet.

Nulltaksering av musikktjenester er et av tilbudene som det følges nøye med på fra de nasjonale telemyndighetene i EU-EØS-området.
Nulltaksering av musikktjenester er et av tilbudene som det følges nøye med på fra de nasjonale telemyndighetene i EU-EØS-området. Bilde: Endermasali/Shutterstock.com

Nasjonal kommunikasjonsmyndighets (Nkom), konkluderer med at tilstanden for nettnøytralitet i det norske markedet generelt sett er relativt god. Nkom ser imidlertid to fremtredende utfordringer for det kommende året; nulltaksering og mangelfull spesifisering av hastighet for ulike abonnement. Nkom vil følge denne utviklingen videre.

Les mer om: