Olav Lysne gir her justis- og beredskapsminister Anders Anundsen en papirversjon av sårbarhetsrapporten. (Bilde: Marius Jørgenrud, Digi.no)

Foreslår nei til krypto-forbud i Norge

Lysneutvalget foreslår rundt 50 tiltak for å bøte på landets digitale sårbarhet.

Mandag fikk justis- og beredskapsminister Anders Anundsen overrakt en tjukk trykksak med utredningen (NOU) om hvor sårbart vårt digitale samfunn er blitt.

Under sin presentasjon valgte professor Olav Lysne ved Simula og UiO ikke å ta teknologidimensjonen og «50 millioner linjer med kode», men pekte i stedet på de lange og kompliserte verdikjedene.

Mener Telenor må få konkurranse

Kanskje er det tusen ulike aktører som til sammen utgjør samfunnets kritiske infrastruktur. Alle de viktigste samfunnsfunksjonene ligger i ekom-kurven. Og ett landsdekkende kjernenett inngår i så godt som alle ledd, fortalte Lysne.

Forsiden akkurat nå

Til toppen