Folket trenger førerkort — ikke motorvei

Kommunal- og regionaldepartementet offentliggjorde nylig en rapport utarbeidet av Teleplan. Rapporten redegjør for effekten av den sittende regjerings bredbåndsinitiativ. Per Morten Hoff i IKT Norge var raskt på banen med sin kritikk av dette initiativet. Han ønsker fiber til hele Norge. Røkke, Sandven og Hagbartsen i Teleplan ønsker i denne kommentaren å nyansere noen av de forhold som Hoff tar opp i sin artikkel.

Bjørn Veseth
4. sep. 2008 - 00:00

Diskusjonen må vris bort fra en ensidig fokusering på subsidiert fiberutbygging og over på tjenestebehov og mer reflekterte holdninger til hva som er økonomisk riktig i forhold til utbygging av bredbånds infrastruktur Kapasitetskrise? Det er liten variasjon på bredbåndsdekning mellom tettbygde og spredtbygde kommuner

Les mer om: