Føler seg ikke forsømt

Adm. direktør Olav Stokke i NextGenTel føler ikke at selskapet er forsømt av TeliaSonera. Tvert imot. Han sitter i en nordisk ledergruppe og jobber for å posisjonere TeliaSoneras bredbåndsprodukter i Norge.

Tidligere denne måneden siterte Teleavisen Inside Telecom Kenneth Karlberg der han uttrykte at TeliaSonera nok hadde nedprioritert NextGenTel

Les mer om: