Fokuserer på nettnøytralitet

Høykom er opptatt av nettnøytralitet, at tilbang til bredbåndsnett skjer på objektive transparente og ikke-diskriminerende vilkår og at sluttbruker skal kunne velge tjenesteleverandør og enkelttjenester.

Fokuserer på nettnøytralitet

Høykom er opptatt av nettnøytralitet, at tilbang til bredbåndsnett skjer på objektive transparente og ikke-diskriminerende vilkår og at sluttbruker skal kunne velge tjenesteleverandør og enkelttjenester.

Forsiden akkurat nå

Til toppen