I USA vil tale via LTE (VoLTE) komme i løpet av året, mens det først i 2013 kommer til Norge og resten av Europa. 

Firedobling i mobilt bredbånd

Trafikken i mobilt bredbånd ble firedoblet fra 2007 til 2008. Privatkundene står for 78 prosent av trafikken, og 56 prosent av abonnementene

Post- og teletilsynet har innhentet statistikk over trafikken på mobilt bredbånd siden 2007. Dette året utgjorde overført datamengde om lag 640 000 Gbyte. I 2008 økte overført datamengde til mer enn 2,5 millioner Gbyte, altså en firedobling. Overført datamengde øker raskere enn økningen i antall abonnement. Privat bruk Privatkundene, som utgjorde 56 prosent av abonnentene ved utgangen av 2008, sto for 78 prosent av overført datamengde i 2008. Gjennomsnittlig overført datamengde p

Forsiden akkurat nå

Til toppen