FIBERUTRULLING

Fiberbyggerne klager over ulike og uforutsigbare kommune-krav

Nå vil Nkom utforme bransjekrav som bidrar til mer bruk av gravefrie metoder når fiber skal rulles ut.

Tidligere i mars kunne Mali Hole Skogen (til høyre) overrekke IKT-Norges rapport om klimaavtrykk ved fibergraving til statssekretær Gunn Karin Gjul. Nå vil Nkom samle bransjen for å utforme krav som gjør det lettere å velge de gravefrie metodene rapporten omhandler.
Tidligere i mars kunne Mali Hole Skogen (til høyre) overrekke IKT-Norges rapport om klimaavtrykk ved fibergraving til statssekretær Gunn Karin Gjul. Nå vil Nkom samle bransjen for å utforme krav som gjør det lettere å velge de gravefrie metodene rapporten omhandler. Foto: Per Helge Seglsten

IKT-Norge la nylig fram sin lenge varslede rapport om klimaavtrykket fra utrulling av fiber. Som Inside Telecom tidligere har skrevet, viser rapporten at gravefrie teknikker som mikrotrenching og fiberploging fører til mellom åtte og 11 ganger mindre klimagassutslipp enn om man ruller ut fiber på vanlig måte, ved å grave grøfter, fylle igjen og reasfaltere hvis det trengs.