Fiber til Russland?

Det er betydelig interesse på russisk side for å etablere en fiberforbindelse mellom Finnmark og Russland. Det foregår nå uformelle samtaler på flere plan om en slik løsning som utvilsomt ville skape telehistorie.

– Det er utvist interesse for dette fra russisk side, og det er dette vi følger opp. Vi har også snakket med personer i det russiske politiske nivå, og det har vært positivisme. Utfordringen blir klart tillatelse fra russiske myndigheter, men i forbindelse med gjenoppretting av radiolinken ble det sjekket ut med russiske myndigheter og det kunne gis tillatelse til datatrafikk, opplyser daglig leder i Bredbånd Finnmark as Tormod Skaret til InsideTelecom Men hva vil Norge?– Det som er mi

Forsiden akkurat nå

Til toppen