Tabell fra rapporten utarbeidet av Analysys Mason.

– Fiber taper for mobilnett

– Teleoperatørene trekker seg fra fiberplanene og satser heller på VDSL. Men den største utfordringen kommer likevel fra mobilnettene, hevdes det i ny rapport.

En ny bredbåndsrapport fra Analysys Mason retter søkelyset mot fiberens situasjon, og sammenligner denne med markedsutviklingen for VDSL. I rapporten konstateres det samtidig at mobilnettene, sett fra bredbåndsoperatørenes side, blir en stadig hardere nøtt åknekke. Rapporten tar for seg situasjonen i et globalt perspektiv, med hovedvekt på såkalt modne markeder. – Etterspørselen etter flere og bedre mobilnett vil fortsette å øke som følge av den høye innovasjonstakten man ser p

Forsiden akkurat nå

Til toppen