Debatt

Ferdigsutret nå?

NetCom har igjen vært ute og kritisert vedtaket om at de må redusere sine termineringspriser. De vil helst ikke bli oppfattet som sutrete, men selv om de har gode poenger, er det er nok ikke til å unngå, skriver fagredaktør Håvard Fossen.

I en engasjert gjennomgang av konkurransesituasjonen og økonomien i mobilbransjen nylig gikk en til dels hardtslående finansdirektør Kjetil Haukås til angrep på pålegget om å redusere termineringsprisene slik myndighetene krever. Han viste hvordan NetComstermineringsinntekter på 2 milliarder i 2006 blir redusert med 600 millioner som følge av de nye reglene, samtidig som Telenor øker sine med 700 millioner. Ros til myndighetene Han pekte på at dette skjer samtidig som myndighetene

Forsiden akkurat nå

Til toppen