Felles front for raskere og enklere nettbygging

De største teleaktørene vil fortelle norske politikere hva som kreves for å få moderne og konkurransedyktige mobil- og bredbåndsjenester. Bransjekravene ble overrakt under Telecruise 24. april.

Felles front for raskere og enklere nettbygging

De største teleaktørene vil fortelle norske politikere hva som kreves for å få moderne og konkurransedyktige mobil- og bredbåndsjenester. Bransjekravene ble overrakt under Telecruise 24. april.

Telebransjens krav til politikerne

1. Nasjonal plan for å utvikle verdensledende IKT-næring med konkurransedyktige og avanserte tjenester i Norge.

 • a. Konkrete politiske mål for å styrke digital infrastruktur, framføring, næringsutvikling og kompetanse.
 • b. IKT-minister med myndighet til å skape verdens mest avanserte offentlige sektor, og stimulere IKT-utviklingen.
 • c. Høyere utdanning i verdensklasse, med klare krav til kvalitet, internasjonalisering og samarbeid med næringsliv.
 • 2. Sett mål om å ha verdens høyeste utbredelse av fiber og høyhastighets bredbånd.

 • a. Nasjonalt framføringsregime, bruk offentlig grunn til kostnadseffektiv bredbåndsutbygging på like vilkår.
 • b. Klare regler for utbyggingsstøtte for bredbånd, fjern utryggheten blant kommuner og utbyggere.
 • c. Effektiv saksbehandling i frekvensforvaltning, regulering og klagesaker, styrk dynamikken i markedet.
 • 3. Sett mål om å utvikle verdens mest avanserte, digitale offentlige tjenester.

 • a. Sterkere offentlig modernisering og innovativ etterspørsel etter digitale tjenester.
 • b. Helhetlig sårbarhetsplanlegging av robuste nett, rett opp sårbarheten i kraftforsyningen.
 • c. Nasjonalt ansvar for nasjonal sikkerhet, la ekstra krav finansieres av samfunnet i fellesskap
 • Uenighetene om knappe frekvensressurser og termineringspriser har preget norsk telebransjes kommunikasjon med myndigheter og media de siste årene. Bransjens felles interesser har gjerne havnet i bakleksa.

  Nå ønsker de største bransjeaktørene å sende et felles budskap til myndighetene om hva som kreves for at den norske teleinfrastrukturen skal holde tritt med den digitale revolusjonen.

  Kravene ble overlevert politikerne under kaisesjonen på Telecruise 24. april 2013.

  - Viktige rammevilkår for utbygging har stått på stedet hvil siden før smartmobiler og kapasitetskrevende strømmetjenester ble oppfunnet og kundenes forventninger skjøt i været, sier Erlend Bjørtvedt, myndighetskontakt i Telenor.

  Bak dokumentet står også mobiloperatørene Teliasonera og Tele2, samt fiberoperatørene Broadnet og Altibox og paraplyorganisasjonen Norsk fiberforening.

  Brutte løfter

  Bransjeaktørene viser til problemene med å få tildelt neste generasjons mobilfrekvenser, den såkalte digitale dividende, og at bransjen fortsatt venter på et balansert, nasjonalt framføringsregime som gjør det mulig å grave fiber til betydelig lavere kostnader.

  Hos mange aktører har forsinkelsene på mer enn tre år i begge saker, skapt stor frustrasjon.

  - Norge var sammen med Sverige først ute med 4G i 2009. Men uten dividendens ressurser befinner vi oss nå langt bak de fleste europeiske land, sier myndighetskontakt Randi Punsvik i Teliasonera.

  - Myndighetenes treghet i å få på plass grave- og fremføringsforskriften bidrar til at det hver måned utsettes utbygging av mange kilometer fiber, sier Jørn Slåtten, styreleder i Norsk fiberforening og markedsdirektør i Broadnet.

  Billigere å handle nå

  Forsinkelsene oppstår til tross for at regjeringen gang på gang har poengtert at det er deres oppgave å gi bransjen gode nok vilkår. Gode vilkår for framføring er nødvendig for å redusere behovet for offentlige subsidier, slik at Norge sikres den digitale infrastrukturen landet trenger.

  - Utbygging av nett hindres jevnlig av både offentlige og private aktører som nekter oss å sette opp basestasjoner. Dette er en stor utfordring, og hindrer utbygging av den kapasiteten og dekningen Norge trenger, sier Geir Løvnes, teknisk direktør i Tele2.

  Under årets Telecruise har bransjeaktørene gått sammen om å utarbeide et tydelig budskap overfor myndighetene.

  Riset bak speilet for norske myndigheter er at norsk teleinfrastruktur havner i bakleksa og svekker framveksten av digital verdiskaping i hele landet.

  - Tilrettelegging i dag, vil bidra til at norske myndigheter ser en langt lavere samfunnskostnad med å gi landet moderne digital infrastruktur, sier de fire bransjeaktørene.

  Se hele programmet og bestill billetter på Telecruise.no!

  Forsiden akkurat nå

  Til toppen