BREDBÅND

Feberhett fiberfjernsyn

Fiber har tatt over som den viktigste teknologien for TV-abonnementer.

Du er neppe helt på jordet hvis du tror fiber befester sin posisjon som bærer av TV-opplevelsene i årene som kommer.
Du er neppe helt på jordet hvis du tror fiber befester sin posisjon som bærer av TV-opplevelsene i årene som kommer. Image Source/Nick Dolding

Ved utgangen av 2018 var 757.000 TV-abonnementer basert på fiber. Økningen var gjennom fjoråret på over 94.000, viser årsstatistikken fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom).

Les mer om: