FAD kartlegger de bredbåndsløse

Regjeringen er i ferd med å flytte -fokus fra bredbåndsdekning til -faktisk bruk av bredbånd. EU har satt ”digital inkludering” på sin dagsorden, og tar sikte på å -formulere konkrete tiltak om dette i løpet av 2008.

Bjørn Veseth
5. des. 2007 - 00:00

Sist helg deltok statssekretær Wenche Lyngholm i FAD på et EU-møte i Lisboa hvor man diskuterte ”økt deltakelse, kompe-tanse og tilgjengelighet

Les mer om: