FAD kartlegger de bredbåndsløse

Regjeringen er i ferd med å flytte -fokus fra bredbåndsdekning til -faktisk bruk av bredbånd. EU har satt ”digital inkludering” på sin dagsorden, og tar sikte på å -formulere konkrete tiltak om dette i løpet av 2008.

Her er noen av sakene du kan lese på Ekstra i dag:

Til toppen