Få om 3G-beinet

Når Samferdselsdepartementet neste uke auksjonerer ut den fjerde 3G-lisensen er det gitt at det blir få søkere. Men for den eller de som ikke får lisensen vil det finnes en bakdør.

Arne Joramo
5. des. 2007 - 00:00

Anbudsprosessen er utløst av en søker som fremdeles er anonym, og som kanskje vil forbli anonym for ettertiden dersom en annen søker leverer det beste budet Den ukjente Identiteten

Les mer om: