Få bedre billedsøk på Google

Mange bruker Google billedsøk for å finne bilder til presentasjoner, oppgaver, blogger, sjermbakgrunner og annet. Her får du en oppskrift på hvordan du treffer bedre med bildesøkene hos Google.     

Få bedre billedsøk på Google

Mange bruker Google billedsøk for å finne bilder til presentasjoner, oppgaver, blogger, sjermbakgrunner og annet. Her får du en oppskrift på hvordan du treffer bedre med bildesøkene hos Google.     

Forsiden akkurat nå

Til toppen