Få bedre billedsøk på Google

Mange bruker Google billedsøk for å finne bilder til presentasjoner, oppgaver, blogger, sjermbakgrunner og annet. Her får du en oppskrift på hvordan du treffer bedre med bildesøkene hos Google.     

Ofte kommer det

Les mer om: