EU plasserer oss bak naboene

Norge rangeres på en femteplass i 2019-utgaven av EUs digitaliseringsindeks.

Gode på det meste, men likevel dårligst i nabolaget. Skal vi tro EUs digitaliseringsindeks, har Norge noe å lære av nabolandene i Norden.
Gode på det meste, men likevel dårligst i nabolaget. Skal vi tro EUs digitaliseringsindeks, har Norge noe å lære av nabolandene i Norden.

2019-utgaven av EUs årlige digitaliseringsindeks Desi (Digital Economy and Society Index) viser at Norge skårer høyt i en europeisk kontekst.

Les mer om: