EU-mobiler skal redde 2500 liv

EU-kommisjonen har gått inn for å utvikle et automatisk varslingssystem i biler som de mener vil redde 2500 liv per år. Og spare 26 milliarder euro.

Systemet heter eCall og støttes av de fleste EU-land, i tillegg til Norge, Island og Sveits. Konkret fungerer systemet slik at sensorer i bilene automatisk skal sende nødanrop, samt sette opp en nødsamtale og samtidig sende nødmelding og informasjon om tid, sted og fartsretning og en beskrivelse av kjøretøyet. Fortere hjelp Prosjektet pålegger både regjeringer, industrien og redningstjenester å innføre systemet, ifølge Telematics. Ved å få hjelpen fortere på plass, regner EU med

Forsiden akkurat nå

Til toppen