BREDBÅND

EU-forslag kan låse forbrukerne

Forbrukerombudet frykter at nye EU-regler vil føre til lengre bindingstider og oppsigelsestider i mobil-, tv- og bredbåndsmarkedet.

Europaparlamentet behandler i disse dager et forslag til regulering av det europeiske markedet for elektronisk kommunikasjon, kalt «Ett europeisk ekommarked». Forslaget har mange positive sider som vil komme både europeiske forbrukere og tjenesteytere til gode.

Les mer om: