Etisk søkelys på ny teknologi

Internett, telekom og IKT har forandret verden. Men med bruken av disse teknologiene følger det en rekke etiske dilemmaer. Disse må vi få satt på dagsordenen, mener etikkutvalget ved NITH, som inviterer til konferanse om IT og etikk 17. april

Av Olav André Manum -- Medfører bruken av IKT og telekom at individuelle holdninger lettere får anledning til å sette seg utover fellesskapets normer og behov, spør Eva Schwencke. Hun er medlem i etikkutvalget ved Norges Informasjonsteknologiske Høgskole.  Blant de etiske dilemmaene hun ser er for eksempel at mange brukere ikke respekterer opphavsretten, men kopierer programmer ulovlig. Hun peker på spørsmålet om hvorvidt de etiske bruddene krever flere reguleringer og mer sensur, f

Forsiden akkurat nå

Til toppen