BREDBÅND

Ethernet til himmels

En rekke tungvektere rundt telekom og datasentre har gått sammen i Cloudethernet forum. Målet er å gjøre Ethernet mer skalerbart for sky-baserte tjenester.

Cloudethernet forum skal jobbe for raskere, enklere og kostnadseffektiv skybasert kommunikasjon Det nye

Les mer om: