Debatt
Varog Kervarec er fagredaktør i Inside Telecom

Et svekket tilsyn

Svakere ansiennitetskompetanse, manglende spesialkompetanse, lavere produktivitet, og dårligere kontakt med bransjen og departementet. PT er svekket.

Beskrivelsen er hentet fra en analyse av situasjonen etter flyttingen av Post- og teletilsynet (PT) fra Oslo til Lillesand. PT får så ringpermene flagrer i den nye rapporten utarbeidet på oppdrag av Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD). I sin evaluering peker rådgivningsfirmaet Asplan Viak på en lang rekke uheldige virkninger av flyttingen. Og konklusjonen levner ingen tvil: ”Post- og teletilsynet har svakere forutsetninger for å løse sine oppgaver i Lillesand sammenligne

Forsiden akkurat nå

Til toppen