Esa kaller dagens prismodell for nasjonal gjesting «pervers»

Esa har kommentert norsk mobilregulering og støtter i hovedsak Nkoms forslag.

Esa har kommet med sine kommentarer til forslaget til ny regulering og ber blant annet Nkom passe på at Telenor gir Ice tilgang til master og andre installasjoner, eksempelvis her i masta på Nesoddens høyeste punkt.
Esa har kommet med sine kommentarer til forslaget til ny regulering og ber blant annet Nkom passe på at Telenor gir Ice tilgang til master og andre installasjoner, eksempelvis her i masta på Nesoddens høyeste punkt.

Esa applauderer forslaget fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) om å endre betingelsene for nasjonal gjesting, og sier dagens regler har den «perverse effekten» at Ice ikke premieres for å flytte kunder over i eget nett. Altså at Ice dermed ikke får motivasjon til å investere mer i eget nett. Mer om dette lengre ned i artikkelen.

Les mer om: