Ericsson outsourcer 4.000

Ericsson har vedtatt å skille ut den delen av virksomheten som berører informasjonsservice og informasjonsteknologi. Beslutningen berører 4.000 ansatte, hvorav omtrent halvparten i Sverige.

Dette melder Finansvision. Outsourcingen kommer som et resultat av driftsdirektør Per-Arne Sandstrøms gjennomgang av virksomheten. Dette opplyser pressesjef Å?se Lindskog i Ericsson. Operasjonen skal gjennomføres i løpet av høstmånedene og skal være ferdigstilt i november. Ifølge Lindskog forhandles det med et ti-talls selskaper om å overta driften.  Bare et hundretalls medarbeidere vil fortsett i Ericsson. Disse vil ha status som eksperter og først og fremst ha ansvar for kontakt

Forsiden akkurat nå

Til toppen