BREDBÅND

Enige om nettnøytralitet

De fleste store norske aktørene på internett er blitt enige om retningslinjer for nettnøytralitet, der grunnprinsippet er mest mulig selvbestemmelse for brukerne. Men det gis ikke dermed grønt lys for ulovlig fildeling.

Bjørn Veseth
26. feb. 2009 - 00:00

Aktørene som til nå har sluttet seg til representerer bredbåndsoperatører som Telenor, NextGenTel, Get og Lyse Tele, innholdsleverandører som Schibsted,

Les mer om: