TELENOR

Endringer i prisregulering av Telenor vedtatt

Telenor er underlagt et krav om ikke å sette kjøpere av tilgang i marginskvis. Nkom gjør innstramminger i denne reguleringen.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet fatter endelig vedtak om prisregulering av Telenors grossistprodukt Vula fiber.
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet fatter endelig vedtak om prisregulering av Telenors grossistprodukt Vula fiber.

Nkom fatter nå vedtak om oppdatert prisregulering av tilgang til Telenors fibernett. Telenor er underlagt et krav om å ikke sette kjøpere av tilgang i marginskvis, og Nkom gjør enkelte innstramminger i denne reguleringen.

Les mer om: