Dekningssjef Tommy S. Johansen i Netcom tror bedre dekning og kapasitet for mobilt bredbånd i 800 MHz-båndet vil bli opplevd som en svært stor forbedring av mobilkundene.

– En milepæl for mobildekningen

Dekningssjef Tommy Johansen i Netcom kaller det en milepæl for mobildata når selskapet nå tar i bruk 800 MHz-frekvensene. Det gir drastisk bedre arealdekning.

Den lange veien til 800 MHz

1. april 2008: Et utvalg ledet av Aslaug Hagestad Nag legger fram en rapport som utreder bruken av 800 MHz-båndet. Det er aktuelt fordi det analoge kringkastingsnettet legges ned i 2009. På dette tidspunktet snakker Post- og teletilsynet og Samferdselsdepartementet om en mulig utlysning av frekvensene allerede før de blir ledige, altså i 2008/9.

12. september 2009: Samferdselsminister Liv Signe Navarsete presenterer regjeringens beslutning om å tildele 800 MHz-båndet til mobilt bredbånd heller enn til kringkastingsformål. Pressemeldinga slutter slik: «Styresmaktene legg opp til å tildele frekvensane ved ein auksjon i løpet av 2010.»

5. april 2011: Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa slipper et høringsnotat om 800 MHz-båndet. Høringsfrist er ut mai. Auksjonen ventes å finne sted samme høst. Hun uttaler at «dekningsgrad er viktigere enn høy pris og mest mulig penger i statskassa».

Forsiden akkurat nå

Til toppen