Eksplosiv vekst for bredbånd video

Den ekstreme veksten i bredbånd i verden i 2005 har fått følge av en dobling av markedet for video over bredbånd. Ifølge analysebyrået ABI Research vil verdensmarkedet for video over bredbånd mot slutten av tiåret være på 16 millioner dollar — 108 milliarder kroner.

Her er noen av sakene du kan lese på Ekstra i dag:

Til toppen