Vil ha Norge i front på M2M

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet mener Norge bør ha en ledende posisjon innen tingenes Internett, og ønsker å bidra til økt FoU-innsats.

Bilde: Shutterstock/A-image

Maskin-til-maskin-teknologi (M2M) og tingenes Internett er to begreper som brukes om hverandre og som ofte uttrykker akkurat det samme: Teknologiske løsninger hvor automatiserte innretninger letter hverdagen.

Les mer om: