E-Mail

Elektronisk post. Tekst, illustrasjoner, datafiler og multimedia-innhold som sendes over internett mellom e-postadresser. Er blitt internetts klart største suksess. Bruker spesiell programvare (MS Outlook, Eudora, etc), men kan også sendes over World Wide Web (som for eksempel Hotmail). Se egen artikkel.

Elektronisk post. Tekst, illustrasjoner, datafiler og multimedia-innhold som sendes over internett mellom e-postadresser. Er blitt internetts klart største suksess. Bruker spesiell programvare (MS Outlook, Eudora, etc), men kan også sendes over World Wide Web (som for eksempel Hotmail). Se egen artikkel.

Forsiden akkurat nå

Til toppen