e-bok

En digital versjon av en bok som kan leses på en håndholdt terminal, som en PDA. E-bøker var gjenstand for stort oppstyr for noen år siden, da de digitale profetene spådde de ville gjøre Gutenbergs oppfinnelse overflødig, men e-bøkene har ikke slått igjennom hos brukerne. Mye tyder på at e-bøker er best egnet som distribusjon og oppdatering av lærebøker.

Kristian Hagen
27. mai 2008 - 00:00
Les mer om: