Dyr flytting av PT

Regjeringen vil bruke 38,3 millioner på flyttekostnader for Post- og teletilsynet neste år. Samferdselsdepartementet innser at få av de PT-ansatte vil følge med Willy Jensen innen tilsynet skal være på plass i Lillesand innen utgangen av 2006.

Økningen på 38 millionene spiser opp mer enn hele budsjettøkningen til PT, fra 170 millioner i fjor (190 millioner i revidert busjett) til 218 millioner i år. Vil ikke flytteDepartementet innser at flyttingen til Lillesand vil resultere i tap av kompetansepersonell, men at tilsynet er optimistisk når det gjelder nyrekruttering: ”Status for Post- og teletilsynet er at få av de som arbeider i tilsynet i dag ønsker å flytte til Lillesand. Undersøkelser i tilsynet viser at flere kan t

Forsiden akkurat nå

Til toppen