Du må tenke sjæl

Jeg ba samferdselsministeren greie ut om telesektorens betydning for forskningen, økonomien og sysselsettingen i Norge. Svaret jeg fikk var forbløffende.

Da jeg et par uker før jul gikk til en intervjuavtale med samferdselsminister Marit Arnstad (Sp), møtte jeg godt forberedt på kontoret hennes i Akersgata i Oslo Jeg måtte hanskes med en åpenbar ubalanse i møtet vårt: Jeg skulle snakke med en statsråd om temaer jeg behersker godt, men som hun måtte mistenkes å ikke ha den

Les mer om: