MOBIL

– Du blir ikke varm på øret av mobilstråling

Post- og teletilsynet har laget brosjyre for å informere om stråling fra elektronisk utstyr.

Bilde: 3DStyle/Shutterstock/montasje

Selv om det meste av forskning slår fast at stråling fra mobiltelefoner og annet elektronisk utstyr etter alt å dømme er ufarlig, er mange likevel usikre på hvor farlig dette egentlig er.

Les mer om: